Zuchy

Grupa IV – „Zuchy” 5-latki.

Nauczyciele:
Wiesława Tarazewicz
Milena Taciak

Pomoc nauczyciela:
Janina Perczyńska

Logo grupy: