Opłaty

W ramach pobytu dziecka w przedszkolu pobierane są następujące opłaty:

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu – za każdą godzinę ponad
podstawę programową – 1,00 zł/godzina.

Opłata za dzienne wyżywienie dziecka (trzy posiłki) – 6,00 zł/dzień

Powyższe opłaty rodzice zobowiązani są wpłacić do 10 każdego miesiąca.