Program nauczania

Nasze przedszkole realizuje działalność edukacyjną oraz procesy wspomagania rozwoju dzieci w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego MEN z dnia 30 maja 2014r. ( Dz. U. z 2014 poz. 803)

Pobierz podstawę programową (format PDF) »

W roku szkolnym 2016/2017 realizujemy programy:
Pobierz zestaw programów dopuszczony przez Dyrektora do użytku przedszkolnego (format docx) »

Ponadto w swojej działalności opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej wykorzystujemy różnorodne metody i formy pracy z dziećmi zarówno tradycyjne jak i nowatorskie.

 • Elementy „Dziecięcej matematyki” – prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej.
 • Elementy alternatywnej nauki czytania wg Ireny Majchrzak.
 • Elementy aktywnego słuchania muzyki wg Carla Orffa.
 • Elementy pedagogiki zabawy i metody „Dobrego Startu” Marty Bogdanowicz.
 • Elementy „Kinezjologii Edukacynej” wg Paula Dennisona.
 • Organizujemy spotkania adaptacyjne dla rodziców i dzieci 3-letnich pt. „Z uśmiechem do przedszkola”.
 • Propagujemy akcję „Cała Polska czyta dzieciom”.
 • Realizujemy program „Czyste powietrze wokół nas” we współpracy ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w Mińsku Mazowieckim.

Naszym celem jest stworzenie dzieciom jak najlepszych warunków i możliwości do wszechstronnego rozwoju psycho-fizycznego.

Przedszkole oferuje nieodpłatne zajęcia dodatkowe:

 • 1. rytmika – 1 raz w tygodniu
 • 2. zajęcia logopedyczne- dla dzieci potrzebujących wsparcia -2 razy w tygodniu
 • 3. religia dla 5,6-latków
 • 4. język angielski 1 raz w tygodniu we wszystkich grupach wiekowych.

Osoby prowadzące w/w zajęcia zatrudnione są zgodnie wymaganymi kwalifikacjami.

Zobacz Ramowy Rozkład Dnia