Ramowy Rozkład Dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
6.30 – 8.30 Schodzenie się dzieci. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp. Oglądanie książek albumów, czasopism dziecięcych. Prace porządkowe w sali.
8.30 – 8.45 Ćwiczenia poranne, zabawa ruchowa.
8.45 – 9.00 Czynności higieniczne oraz przygotowanie do śniadania.
9.00 – 9.30 Śniadanie.
9.30-10.30 Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego.
10.30 – 11.45 W zależności od pogody – pobyt w ogrodzie – zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze, zabawy dowolne lub zabawy swobodne w salach.
11.45 – 12.00 W łazience czynności higieniczne oraz przygotowanie do obiadu. 12.00-12.30 Obiad.
12.30-14.30 Odpoczynek – słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, wybranych pozycji z literatury dziecięcej.
Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy ze śpiewem, działalność plastyczna, zabawy ruchowe. Zabawy dowolne w sali lub ogrodzie przedszkolnym.
14.30-14.45 W łazience czynności higieniczne oraz przygotowanie do podwieczorku.
14.45 – 15.00 Podwieczorek.
15.00-17.00 Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci.
Praca indywidualna i zespołowa w zależności od potrzeb i możliwości dzieci.
Prace porządkowe w sali.
W zależności od pory roku – zabawy dowolne w ogrodzie. Rozchodzenie się dzieci.